Преглед на материал

Психология за 9-ти класПсихология за IX класПсихология за IX клас

Аз - концепцията


Съзнание - хранилище на индивидуалността и концентриран опит. Днес то е невъзможно за създаване при липса на социална среда;


Самосъзнание - осъзнаването на собствената индивидуалност;
И двете се появяват в “кризата на третата година”


Аз образ - какво знаеш за себе си, емоциите и чувствата ни, когато някой даде оценка за нас, поведението ни;

Аз - рееално - притежаваните от нас качества;

Аз - идеално - исканите от нас качества;


Самооценка - съдържа Аз - реално и Аз - идеално; изразява представите за самите нас - постиженията ни, зачитането на значимите за нас хора и претенциите ни;

Сексуалността


Понятие за пол - система от биологични, социални и поведенчески признаци, които определят 1 човек като жена или мъж;


Структура на пола:

Генетичен - основно ниво, което определя полът на човека от 23'та хромозомна двойка - гонозоми;

Ендокринен - съвкупността от жлезите с вътрешна секреция, които са...

Коментари


Няма намерени коментари