Преглед на материал

Есе по психология на полаВъпросът за половата диференциация в последно време придобива все по-голяма актуалностВъпросът за половата диференциация в последно време придобива все по-голяма актуалност. Макар че се наблюдава стремеж тази тема да бъде избегната, значимостта й оказва влияние както върху цялото общество, така и върху формирането на отделната личност. Затова дискусиите върху половите различия продължават, като се поставят и много граници между двата пола. В нередки случаи обаче тези граници са изкуствени, т.е. понякога без основания се осъществява “сблъсък” между двата полюса на човечеството. Така се получава едно противопоставяне, изходът от което най-често остава неясен.

За да бъде избегнато такова разделяне на двата вечни цвята на човешката раса, които заедно творят краските на човешкия род, е необходимо по-задълбочено вникване в същността на проблема. Половите различия трябва да бъдат приети като даденост, а не “ощетяване” на единия или другия пол. И на тази основа да се изграждат продуктивни междуличностни отношения. Именно така ще може да съдим в...

Коментари


Няма намерени коментари