Преглед на материал

Двете парадигми за пола11.ДВЕТЕ ПАРАДИГМИ ЗА ПОЛА : ИСТОРИЧЕСКИ ОБЗОР И КОНТЕКСТУАЛЕН АНАЛИЗ.ПОНЯТИЯТА ПОЛ И СОЦИАЛЕН ПОЛ.ОПОЗИЦИЯТА МЪЖКО-ЖЕНСКО.

Полът (sex) представлява биологично разграничение у всички представители на хомо-сапиенс,които имат ХХ или ХУ хромозоми.Тези биологични различия включват : различия в гениталиите, разпределение на мастните тъкани, окосмяване, възпроизводителни способности.

В последно време навлиза понятието gender-социопол,социално конструиран пол (например жена,която се възприема като мъж и обратното).Между тези 2 същности има близости, но те са и различни.

Gender-ролите,характерите,стереотипите,свързани с членовете на даден пол.Това са психични,социални,културални аспекти на мъжкото и женското.Той е свързан с понятията мъжественост и женственост.Социалният пол е културна социална конструкция,която има релационен характер.Това означава,че характерите на единия пол са винаги съотнесени с характерите на другия пол.

Мит за Андрогината- развит е в произведението на Платон “Пир”.Според него преди милиони години е...

Коментари


Няма намерени коментари