Преглед на материал

Петър ДъновП Л А НС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.Кратки биографични бележки

2.Философията на Петър Дънов

3.Мисли върху вътрешната страна на християнството

4.Възгледи за медитацията .

5.Петър Дънов за образованието.

6.Учението и съвременната наука.

7.Идеи за здравословен начин на живот.

8. Заключение.

1.КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ

1864 г. 11 юли (29 юни ст.ст.), (12 юли през ХХ век)

Роден в с. Николаева (Хадърча), Варненско, в семейството на свещеника Константин А. Дъновски.

1886 г.

Завършва средно образование във Варна и Свищов, след което за кратко време учителства в с. Хотанца, Русенско.

1888 г.

Заминава за Америка,където завършва богословие и курс по медицина в Бостоънския университет.

1895 г.

Завръща се в България.

1895-1900 г.

След продължително уединение, в самота, в размишление и съзерцание, след молитви и дълбока вътрешна работа, получава посвещение

1896 г.

Излиза от печат книгата му „Науката и...

Коментари


Няма намерени коментари