Преглед на материал

Имануел Кант - "Към вечния мир"Природоматематическа гимназияПриродоматематическа гимназия

Акад.”Сергей Корольов”

ДОКЛАД

на тема:Вечният мир - една непостижима цел

по “Към вечния мир” на Имануел Кант

Имануел Кант изразява будната си позиция по отношение на вечния мир в едноименната си философска творба “Към вечния мир” издадена за пръв път през 1795г. Това е времето , през което темата за мира вълнува всички държавници и интелектуалци , тъй като войната съпътства живота им неотменно.Голям интерес предизвикват всички разработки по темата , а заинтересоваността на Кант към философията на историята го кара и той да формулира идеята си за вечен мир , както и да даде напътствия за осъществяването и запазването му. Така той показва друга гледна точка , от коята се влияят хората , които се стремят към запазването на мира и не желаят постоянното водене на безцелни войни , тъй като времето им ще отмине , колкото и далече да е този момент.

От годината на издаване на книгата до сега се...

Коментари


Няма намерени коментари