Преглед на материал

Философията и нейното философстванеЗА ФИЛОСОФИЯТА И НЕЙНОТО ФИЛОСОФСТВАНЕ

Постиженията на античните и древногръцките философи представлява цяла епоха в развитието на човешкото познание. Техните завоевания и техния авторитет в областта на философията и познанието изобщо са неоспорими и до наши дни. Философските мъдреци не са били жреци или придворни служители, както това обикновено се случва в Древния Изток. Те са свободни граждани на полиса - държавата и творчески личности, ползващи се от богатите плодове на свободата, гарантирана от демокрацията. Не напразно още Аристотел сочи, че едно от първите условия за “философстването е свободата”, предлагаща необходимите условия за творческо съзряване и развитие на индивида. Гърците добре са разбирали, че за да може да се занимава с философия, човек трябва да се чувства в нея и с нея както в собствения си дом. Формирането на първите философски идеи е продължителен и сложен процес на постепенно преодоляване на митологията с нейните космологични представи. Според Диоген Лаерций пръв Питагор е твърдял, че единствено боговете могат да притежават...

Коментари


Няма намерени коментари