Преглед на материал

„Защо са безценни свободата, знанието, любовта, ...„Защо са безценни свободата, знанието, любовта, приятелството„Защо са безценни свободата, знанието, любовта, приятелството?”

(Философско есе)

Какво е животът на човека без свобода, знание, любов и приятелство? Би ли се чувствал той полезен и ценен за себе си, за близките си, за обществото? Категорично не. Аз смятам, че всеки човек в съвременния свят трябва да има достатъчно знания и умения, да има малко, но истински приятели, да обича и да бъде обичан, да притежава свободата във всичките й аспекти.

Още от раждането си човек започва да натрупва знания - за света, за общуването с хората. Отивайки на училище, той ги допълва, систематизира и класифицира като знания в различните области на живота.В зависимост от това колко знания и умения притежава, по-късно той се реализира в живота по-пълноценно или по-слабо. Реализирайки се добре, човек е полезен на себе си, на близките си, на обществото, дори на човечеството. Само ако човек има знания, той е способен да се развива, да бъде новатор, дори откривател. Ярък пример за това са хора като Алберт...

Коментари


Няма намерени коментари