Преглед на материал

Есе по етика за смъртното наказаниеЗа и против смъртното наказание

(Есе по Етика)

Изготвил : Диляна Димова,

Специалност : Маркетинг, 3-ти курс

Фак. № 0445028

Дата : 11.01.2007г.

„Животът е приятен. Смъртта е мирна. Само преходът помежду им е проблемен.“ Айзък Азимов

Смъртта представлява прекратяване на живота на живите организми. Тя започва от самото раждане. Организмът върви още от детство само в една посока - към смъртта. Затова в природата всяко живо същество се стреми да има поколение - така то остава да живее чрез своите гени, а в човешкия свят - и да остави духовно наследство - знание, култура или опит за следващите поколения. Смъртта е най-същественият момент от разбирането за живота, човека и културата въобще. В различните общества се приема по коренно различен начин. Оттук идват и различните мнения по въпроса за смъртното наказание.

Наказанието е мярка,която се взема,за да се предотврати извършването на друго престъпление.В същото време наказанието може и трябва да бъде инструмент за превъзпитание. А за потърпевшите и близки на...

Коментари


Няма намерени коментари