Преглед на материал

Дребните хора биват наранявани от дребни неща,в ...Дребните хора биват наранявани от дребни неща,възвишените духом виждат всичко и нищо не ги наранява

Съществуват ли изобщо „дребни” и „възвишени” хора? И нима „възвишените днес немогат да бъдат „дребни” утре... и обратното. И какво е това възвишеност?Ако отворим тълковния речник и прочетем дефиницията на тази дума ще открием следното определение: Висок, благороден, идеален. Но може ли някой от нас да бъде идеален в живота си, нали единственият, великият, безгрешният и идеалният е само един - Господ. Не случйно една велика мъдрост гласи : „На Господ му е винаги така, както ни е на нас само понякога.” И от казаното дотук можем да заключим, че ние, човеците можем да бъдем в онова бленувано и желано състояние на възвишеност „само понякога”.

Ако се опитаме, също както за „възвищените хора”, да дадем някакво определение за „дребен човек” то би било точно противоположното. И в този смисъл, ако изходим от спомената по-горе мъдрост можем да кажем, че във всеки от нас се крие и „дребният” и „възвишеният духом”.

...

Коментари


Няма намерени коментари