Преглед на материал

Личността на основателя КонфуцийЛИЧНОСТТА НА ОСНОВАТЕЛЯ КОНФУЦИЙ ( КУН ФУ ДЗЪ)ЛИЧНОСТТА НА ОСНОВАТЕЛЯ КОНФУЦИЙ ( КУН ФУ ДЗЪ)

Когато говорим за китайската традиция и култура, задължително трябва да се спомене един човек. Това е Конфуций. През 70-те години на миналия век, един американски учен написва списъка на стоте най-известни дейци в историята на човечеството, в който Конфуций заема пето място след Исус Христос и Сикиамуни. А сред китайците, Конфуций заема първо място. Всеки от китайците е повлиян от него.

Конфуций е един от най-великите философи в света и създател на китайското конфуцианско учение. През повече от 2000 години, конфуцийските идеи  се проявяват не само в областта на политиката, икономиката, културата и пр., но и в действията и морала на всички китайци. Дори и някои чуждестранни учени считат, че конфуцианските идеи са религиозните идеи на Китай. Фактически, конфуцианското учене е само едно от различните учения в древен Китай, то е едно от философските течения, а не е религия. Конфуцианските идеи оказват голямо влияние не само на китайската култура, но и на някои...

Коментари


Няма намерени коментари