Преглед на материал

Скелет на човекаСКЕЛЕТНИ МУСКУЛИСКЕЛЕТНИ МУСКУЛИ

Човекът има над 500 скелетни мускули, които съставят 35 -40% от масата на тялото. Те са активната част на опорно-двигателната система - чрез съкращаването им се осъществяват движенията на различните части на тялото.

1. Устройство - на мускула се различават тяло, сухожилия и фасция:

А) Тялото е активната част на мускула. Неговата основна градивна единица е напречнонабразденото мускулно влакно. Влакната лежат успоредно и образуват снопчета. Снопчетата са обвити от рехава съединителна тъкан, през която проникват разклоненията на кръвоносните съдове и нервите.

Б) Сухожилието е съставено от плътна съединителна тъкан. Едното сухожилие на мускула сраства заедно с едната кост, а другото - с втора (съседна) кост. Мускулното тяло може да има отделни сухожилия. Такива мускули са двуглавият и триглавият мускул на мишницата и четириглавият на бедрото.

В) Фасцията е съединителнотъканна ципа, която обвива тялото и сухожилията на мускула. Има фасции, които обвиват група мускули със сходна функция, както и...

Коментари


Няма намерени коментари