Преглед на материал

Спори и спорообразуване при бактериитеСПОРИ И СПОРООБРАЗУВАНЕ ПРИ БАКТЕРИИТЕСПОРИ И СПОРООБРАЗУВАНЕ ПРИ БАКТЕРИИТЕ

Откриване на ендоспорите
Първият учен описал целият цикъл на образуване на спори е Ferdinand Cohn (1828-1898).
 

Ендоспори

Характерна особеност на прокариотната клетка е това, че при определени условия може да даде начало на структура, морфологически силно отличаваща се от изходната вегетативна клетка - ендоспора

Бактериалните спори представляват почиващи клетки

Те са средство за прекарване на неблагоприятни условия

Бактериалните спори и нямат аналог по степента на устойчивост към тези условия.

Образуват се ендогенно, т.е. във вегетативна (майчина) клетка чрез специфични трансформации на компонентите на клетката.

От една вегетативна клетка (спорангий) се образува само една спора

СПОРИТЕ НЕ СА СРЕДСТВО ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ !

Способност към спорообразуване

Изключително само Грам(+) бактерии.

15 рода с различен таксономичен статус:

Bacillus, Clostridium, Desulfotomaculum, Sulfobacillus, Sporolactobacillus, Sporosarcina,...

Коментари


Няма намерени коментари