Преглед на материал

Таблица по дендрология - боровеНадя Георгиева МеханджийскаТаблица на изучените видове борове на Елена Ганева 9е клас

ДВУИГЛЕНИ МЕСТНИ ВИДОВЕ

h

Кора

Млади клонки

Иглици

Шишарки

Мъжки реси

Екология

Pinus silvestris

20-50 м.

Червено-кафява

Сиво-кафяви

Събрани по две в блъхибласт, тъмнозелени

Пурпурночервени,

две три в прешлен

Светлолюбив вид, разпространен във всички наши планини.Pinus nigra

40-45 м.

Дебела, дълбоко напукана черна кора

Сиво-кафяви, голи

Двуиглени

от 8 до 15 см. дължина

Най едри до 8 см., люспите от вътрешната страна са черни по 2-3 в прешлен

Невзискателен към почвите, вирее на варовите терени. У нас се среща в Родопите

Pinus lеucodermis

20-30 м.

Гладка пепеляво-сива, напукана на неправилни плочки

Сиво-кафяви

Двуиглени, много гъсти, твърди и остри.

Шишарковата люспа е еднакво оцветена и от двете страни - жълто-кафява

Светлолюбив вид, невзискателен към...

Коментари


Няма намерени коментари