Преглед на материал

Теории за произхода на животаТеории за произхода на животаТеории за произхода на живота

1. Възникване на живота.Въпросът за произхода на живота (биогенезата) навлиза през последните години все повече в центъра на научните интереси. причина за това са изключителните постижения на съвременната биология при изочуването на жизнените структури и процеси. 2. Историческо развитие на проблема. Въпросът за възникването на живота е занимавал съзнанието на хората много преди да получи научно обяснение. Това доказват археологичните находки от най-старите шумерски градове (поздрави за Легион) на Южна Месопотамия - Урук отпреди 3000 години. Намерена е ваза от алабастър с рисунка представляваща произходът на растенията от водата, от тях - на животните и накрая на човека. Картината е увенчана от Ищар - богинята на плодородието. Този възглед за произхода на живота от водата по онова време е бил резултат от повърхностни наблюдения върху природата. Прието е било, че в тинята и водите в напоителните канали непрекъснато се образуват нови живи организми. 3. Самозараждане. Появата на...

Коментари


Няма намерени коментари