Преглед на материал

Сложно съставно с подчинено допълнително изречениеСЛОЖНОСЪСТАВНО С ПОДЧИНЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ - вид сложно съставно изречение, в което мястото на допълнението е изцяло заето от подчиненото изречениеСЛОЖНОСЪСТАВНО С ПОДЧИНЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ - вид сложно съставно изречение, в което мястото на допълнението е изцяло заето от подчиненото изречение.

Подчиненото допълнително изречение се свързва с главното по два начина:

- съюзно ( с подчинителни съюзи че, да)

- безсъюзно - с въпросителни думи (кой, кога, къде, дали, какво, защо, колко, как) или с относителните местоимения: който (когото), която, което, които, каквото.

Смятам да взимаш уроци по математика

Баба е забравила, че пече сладкиш.

Сестра ми знае къде се е скрил котаракът.

Пунктуация:

1. Ако подчиненото допълнително изречение е на първа позиция в сложното изречение, независимо как е въведено, запетаята се спазва.

Да влязат, Милен не им позволи.

Кой е дошъл, Кмрчо не видя.

На кого да дам книгата, се почудих.

2. Когато изречението е след глното, то се отделяя със...

Коментари


Няма намерени коментари