Преглед на материал

Пилорна стеноза“ Тракийски Университет „“ Тракийски Университет „

Медицински колеж

Стара Загора

Р е ф е р а т

Тема :

Пилорна Стеноза

Изготвила : Проверил :

Павлина Жекова Павлова д-р М. Стоянов

Фак.N. 9052 I курс

Специалност - Рехабилитатор

Пилорната стеноза е проблем който се яавлява при бебетата помежду 2 - 8 седмици възраст и причинява силно повърщане което води до дехидратация. Това е втория най-често стещания проблем в детската хирургия.

По-ниската част на стомаха коята свързва малкото черво наричана оше пилор. В пилорната стеноза мускулите в тази област наголемяват , стесняват отвора на пилора и спира движението на храната от стомаха до тънкото черво ( intestinum).

Пилорната стеноза ( PS) се смята за „ многообразно характерна” . Многообразно наследяване означава че „много фактори „ са включени в причиняването на този вроден дефект. Факторите са най-често генетични и свойствени. Често единия пол ( мъжки или женски) е...

Коментари


Няма намерени коментари