Преглед на материал

Метаболитни маркериБЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

ПРЕПОРЪКИ

ЗА ДОБРА ПРАКТИКА

ПО

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

СОФИЯ, 2005 година

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

ПРЕПОРЪКИ

ЗА ДОБРА ПРАКТИКА

ПО

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

СОФИЯ, 2005 година

СЪДЪРЖАНИЕ:

І Определение - 6

ІІ Епидемиология - 6

ІІІ Класификация - 9

ІV Диагноза - 9

V Скрининг - 13

VІ Осигуряване на качествени грижи за диабета - 15

VІI Обучение на пациенти със захарен диабет - 18

VIІI Самоконтрол на кръвната захар - 20

IX Оценка на контрола на кръвната захар - 22

X Оценка на контрола на липидите,артериалното налягане, телесното тегло и тютюнопушене - 24

XI Препоръки за хранителен режим при захарен диабет - 25

XII Физическа активност - 27

XІІI Лечение на захарен диабет тип 1 - 28
Хипогликемии - 31

XIV Лечение на захарен диабет тип 2 - 32

XV Увреждания...

Коментари


Няма намерени коментари