Преглед на материал

Атомно ядроАтомно ядроАтомно ядро. Градивни частици. Химичен елемент-изотопи . Радиоактивност-видове радиоактивно разпадане

Атомите са най-малките, вечно движещи се, неделими при химичните взаимодействия частици на химичните елементи и са носители на техните свойства.

През 1911 г. Ърнест Ръдърфорт експериментално доказва,че атома притежава положително заредено ядро и електрони ,които изграждат електронната обвивка .

Атома като цяло е електронеутрален.

Атомното ядро е устойчиво и не се променя при химичните реакции.

Ядрото е изградено от протони и неутрони, а електронната им обвивка - от електрони.

Атомно ядро. Най-важните величини, които характеризират атомното ядро, са неговите маса, размери, плътност и заряд.

Масата на ядрото е приблизително равна на сумата от масите на протоните и на неутроните, които го изграждат. Тя всъщност е маса и на самия атом, тъй като масата на електроните е много по-малка в сравнение с масата на протоните и на неутроните и поради това малко се отразява...

Коментари


Няма намерени коментари