Преглед на материал

Методи за получаване на металиИндустрията за производство на метали се нарича металургия.Дели се на цветна и черна металургия. В зависимост от условията, при които се преработват рудите, методите се делят на:пирометалургични,хидрометалургични, електрометалургични и биометалургични.

Пирометалургичен метод. По този метод металите се получават от метални оксиди, които се преработват при висока темература с участието на различни редуктори. При загряването се получава технически метал, шлака и пепел от гориво. Частиците на рудата трябва да бъдат с определени размери - изискване, необходимо за по-пълното протичане на процесите. Скоростта на тези процеси е голяма поради високата температура, при която се провеждат. Видът на използвания редуктор определя разновидностите на пирометалургичния метод.

Хидрометалургичен метод. При този метод химичните процеси протичат в разтвори при сравнително ниски температури. Тези методи са подходяжщи за получаване на някои цветни метали.

Чрез хидрометалургичните методи се получават по-чисти метали, по-добри условия на труд в сравнение с...

Коментари


Няма намерени коментари