Преглед на материал

Химичният елемент осмийОсмият е химичен елемент от 8Б,. Има пореден номер Z=76, Осмият е металът с най-висока плътност на земята. Съдържа се в съвсем малки количества в земната кора. Среща се и под формата на сплав, като например осмиридий.

Дали Симсон Тенънт се е поблазнил от предложените

двадесет фунта стерлинги (той също бил член на „Кралското общество за съдействие на естествознанието"),

или с добрия си нюх на учен е усетил, че не всичко около

самородната платина, пренесена от Колумбия, е изяснено — на този въпрос не може да се даде точен отговор. Пък и едва ли е необходим. Парченцата платина

разтворил в царска вода, но вместо да изследва разтвора, както направил Уоластън, заел се с неразтворимия остатък. Точно там ги „заловил". И както всеки сериозен учен, той направо преминал към изучаването на химичните им свойства. За четириокиса на първия установил, че притежава своеобразна миризма, а съединенията на втория са ярко и пъстро оцветени.

„Но аз още не съм ги кръстил" — сетил се Тенънт и понеже знаел старогръцки и четял Аристотел в оригинал,...

Коментари


Няма намерени коментари