Преглед на материал

ЕмулгаториЕмулгаторите са повърхностно активни вещества, образуващи емулсии, главно на диспергирани мазнини в изделиетоУниверситет по Хранитeлни Технологии

Р е ф е р а т

по „Химия на липидите”

на Айсел Кемалова Ахмедова 3А гр. Ф№ 23 476

магистър

тема: „Емулгатори”гр.Пловдив преподавател: доц. П. Денев

Дата: 01.2006 подпис:……..............


Въведение

Емулгаторите са повърхностно активни вещества, образуващи емулсии, главно на диспергирани мазнини в изделието. В брашната действат като кондиционери, омекотяващи кората на хлебните изделия, в сладкишите - като модификатори на кристализацията на мазнините, а в месопроизводствената промишленост улесняват емулгирането на частиците мазнини при приготовлението на изделията.

Това са предимно естерите на мастните киселини, поливалентните алкохоли и водоразтворимите органични киселини. Всеки един от тези представители притежава хидрофилна и хидрофобна част в своята...

Коментари


Няма намерени коментари