Преглед на материал

Разпространение на тороветеПрофесионална гимназия по телекомуникацииПрофесионална гимназия по телекомуникации

Химия и опазване на околната среда

Д О К Л А Д

на тема: ” Минерални торове”Изработил:............................. Проверил:...................

/ Ана Величкова Гарабитова / К. Радев /

8 б клас, № 12 /

Минерални торове


Хранене на растенията:

а) необходими условия на средата:

За нормалното развитие на растенията и за осигуряване на високи и устойчиви добиви са необходими въглерод, водород и кислород, които получават от въздуха и водата. За растежа си те се нуждаят и от пет главни хранителни елемента:

- азот- играе главна роля за изграждането на белтъците, хлорофила и други органични вещества;

- фосфор- за клетъчните мембрани и за много други съединения, отговорни за преноса на енергия в организма;

- калий- за воден обем, за изграждане на ензими и пр.;

- калций- за изграждане на скелета на растенията;

- магнезий-...

Коментари


Няма намерени коментари