Преглед на материал

Химия (пищов)ГЛАВА 1

1.СТРОЕЖ НА АТОМА.ПЕРИОДИЧЕН ЗАКОН

1. Какъв е физичния смисъл на принципа на неопределеността?

Д) невъзможно е еднов.с еднаква точност де се опр.скоростта и положението на даден електрон

2. Електронният облак е :

Д) Част от пространството около ядрото,където вероятността за намиране на електрона е най-малка

3. Вълнова функция ψ представлява:

Г) допустимо решение на уравнението на Шрьодингер,което зависи пространствените координати х,у,z

4. Масовото число е:

Б) сума от бр.на протоните и неутроните.

5. Максималният брой електрони на дадено квантово ниво е:

В) 2n²

6. Главното квантово число (n)

А) Характеризира енергичното състояние на електрона.

7. Стойностите на главното квантово число (n) са:

Г) 1,2,3,4.........∞

8. Орбиталното квантово число (l) :

Д) Опр. Формата на електронният облак.

9. Възможните стойности на главното квантово число са:

А) 0,1,2,3 ......(n -1)

10. Орбиталното квантово число характеризира:

Б) енергетичното състояние на...

Коментари


Няма намерени коментари