Преглед на материал

Йод като химичен елементРЕФЕРАТРЕФЕРАТ

Йод - I

Angel Nedqlkow

Йодът е химичен елемент , неметал , но с нарастване на поредният номер неметалните му свойства намаляват.Йодът се намора в 7А група , 5-ти период.С пореден атумен номер 53. 53 е- са разположени в пет електронни слоя.В химични съединения проявява +1,+7 валентност и степен на окисление.

В природата Йодът е още по-малко разпространен от брома, и то само във вид на съединения (NaI,KI) , които най-често съпровождат бромните и хлорните.

В живия организъм йодът е съставна част на сложни съеднинеия.В животните и човека той е свързан с тирозина и участва в образуването на хормона на щитовидната жлеза.При недостиг или липса на йод в храната , тази жлеза заболява.Това довежда до тежки разтройства на нервната система.В такива случаи се предписват лекарства , съдържащи йод.Особено богати на йод са някои морски восдорасли , които извличат йода от морската бода и го натрупвар в организма си (до 1 % ) .

Промишлено йодът се получава от морските водорасли , от сондовите води при нефтопроводите.йод може да се...

Коментари


Няма намерени коментари