Преглед на материал

Зоогеографско разпространение на дивеча в БългарияЗоогеографско разпространение дивечаЗоогеографско разпространение дивеча

Според Закона за лова под дивеч се разбира всички птици и бозайници, които живеят в страната постоянно или временно на свобода или в диво състояние. Дивечът отглеждан в клетки за ценни кожи, е обект на промишленото дивечовъдство. Дели се на две основни групи: пернат /хвъркат/-птици и космат-бозайници. Освен това дивечът се дели на едър и дребен. Към едрия пернат дивеч се отнася глухарят, а всички останали птици спадат към дребния. Към едрия космат дивеч се отнасят чифтокопитните бозайници-благородният елен, еленът лопатар, сърната, дивата свиня, муфлонът и др. Местен дивеч са бозайниците и птиците, които живеят постоянно у нас. Прелетен дивеч- това са птици които прекарват у нас само част от годината. Ловът на много от видовете, които в миналото са били обект на лов, сега е забранен, тъй като числеността им е намалена силно и те са застрашени от изчезване. Вредният дивеч се дели на 3 гр.: 1. Вреден дивеч, разрешен за лов по всяко време с всички средства: чакал, лисица, вълк, черен пор, дива...

Коментари


Няма намерени коментари