Преглед на материал

Състав на хумусаПРОТОКОЛ № 1ЮЗУ “Неофит Рилски” - гр. Благоевград

Природо-математически факултет

Катедра “география, екология и опазване

на околната среда”

РЕФЕРАТ

ТЕМА : Състав на Хумуса

ИЗГОТВИЛ: ПРОВеРИл:

(Ивайло Е. Каменов) (Доц. д-р Б. Колев)

Фак. № 0727041 (Ас. Н. Митева)

Благоевград

2008

Съдържание:

Органична съставна част на почвата от морфологична гледна точка

................................................................................................................... 5 стр.

Значение на Хумуса.................................................................................7 стр.

Оценка на състоянието на хумуса в почвите.....................................9 стр.

Съдържание на хумус в обработваемите почви в България..........10 стр.

Мерки за увеличаване на количеството и качеството на хумуса в обработваемите почви в България.....................................................11 стр.

От химична гледна точка хумусът има киселинна природа състои се от органични киселини, отнасящи се към групите на...

Коментари


Няма намерени коментари