Преглед на материал

Развитие на екологичното мислене през вековетеЕкологията, като отделен дял на научното познание, съществува едва от около 130 годиниЕкологията, като отделен дял на научното познание, съществува едва от около 130 години. Преди толкова години се е появило нейното име и тя е била призната за самостоятелна наука. Ако обаче се обърнем назад в историческото развитие на народите, ще установим безброй факти, които показват, че хората още от древността са обръщали внимание на взаимоотношенията между животните и растенията, познавали са много от условията на съществуването им. В редица древни летописи се откриват много факти, които показват, че хората са изучавали както взаимоотношенията между животните и растенията в природата, а така също и необходимите условия за съществуването на културните растения и домашните животни. В някои от запазилите се писмени паметници на шумери, египтяни, индуси, китайци и други има описания не само на отделни растения и животни, но и на условията, при които те живеят. Така древноиндийските поеми “Махабхарата” и “Рамаяна”, писани II и VI в. пр. н. е. са открити сведения...

Коментари


Няма намерени коментари