Преглед на материал

Замърсяването като глобален проблемЧовешките дейности засилват естествения парников ефект. Изгарянето на твърди горива, каменни въглища, петрол и природен газ, води до отделянето на въглероден двуокис, метан, азот и др. парникови газове. Изсичането на горите, които преработват въглерода от атмосферата по време на фотосинтезата, повишава нивото на въглероден двуокис. През последното столетие човечеството измени значително химическия състав на въздуха: нивото на въглерод се е покачило с 25%, на азотен окис с 19%, а на метан със 100%. В резултат на това планетата се затопля изключително бързо. Проблем е не само общото повишаване на средната температура на земята, но и замърсяването на самата среда за живот. Ако днес човечеството води войни предимно заради преразпределението на петролните запаси, то се очаква бъдещите войни да бъдат за запасите от чиста питейна вода. Днес всички сме свикнали да казваме, че развитите държави и по-конкретно крупните транснационални корпорации са виновни за отделянето на вредните емисии в атмосферата, за отравянето на реките и езерата, за унищожаването на зелените площи, за...

Коментари


Няма намерени коментари