Преглед на материал

Климатична характеристика на град ЯмболЛЕСОТЕХНИЧИСКИ УНИВЕРСИТЕТЛЕСОТЕХНИЧИСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет ,,Горско стопанство”

КУРСОВ ПРОЕКТ

по

МЕТЕОРОЛОГИЯТЕМА:

Климатична характеристика на град Ямбол

Изготвил: Проверил:

/ Светлин Маринов ф.№ 11484 / / доц. Иванка Колева /

IA група

София, 2008 год.

Съдържание :


Увод

Слънчево греене

Влажност на въздуха

Мъгла

Облачност

Снежна покривка

Температура на въздуха

Слана

Температура на почвата

Вятър

Валежи

Интензивни дъждове

Рози на вятъра

Заключение

Метеорологична станция Ямбол

Преходноконтинентална климатична област

Град Ямбол се намира в югоизточната част от територията на Република България, Тунджанско-Странджанката низина.Градът е построен на двата бряга на р. Тунджа, четвъртата по големина река в страната.

Градът съществува повече от 10 века.

По своите климатични...

Коментари


Няма намерени коментари