Преглед на материал

Полисния модел в политиката1


Полисният модел на политиката

Политиката не е абстрактна категория, за това проблемът за политиката не е философски проблем. Политиката е историческо явление. Това означава, че с този термин се нарича някаква реалност. За политика може да се говори само тогава, когато предметът на мисленето съществува. При това положение, човешката способност разумът да се използва за обяснение на съществуващите неща, съвсем естествено се насочва и към онова, което хората се обозначава с думата политика. Като явление, а следователно като нещо, което може да бъде разбрано само чрез изследване на съществуването ни. Политиката има една особеност, тя е, че политиката е социално явление, т.е. отнася се до съвместното съществуване на хората, но хората съществуват съвместно, като взаимодействат с природата. Това взаимодействие науката нарича икономика. При политиката обаче нещата стоят по-различно. При нея социалното се получава само в резултат на взаимоотношенията между самите хора, затова политиката е изцяло човешко явление. Тя съществува като форма на човешки...

Коментари


Няма намерени коментари