Преглед на материал

Създаване на конституцииПроцесът нa създаване на конституцииПроцесът нa създаване на конституции

Страните от Източния регион имат немалко общи черти и споделят както една докомунистическа история, така и близкото си комунистическо минало. Същевременно обаче те се различават по нивото на икономическото си развитие, вероизповеданието си, силата на икономическите конфликти и други аспекти. Много страни са имали своите моменти на създаване на конституция. Ситуацията в Източна Европа е уникална. Страните от региона трябва да извършат своя преход към конституционна демокрация, изпълнявайки едновременно с това три други изключителни трудни задачи. Първо, те са обвързани с преход към пазарна икономика. Второ- занимават се и с процеса на държавно строителство/разграждане. В страни с етнически конфликти, изкуствено удържани от силовото управление на комунистическата партия, първоначалната надежда за интегриране на различните етнически групи и националности се оказва безпочвена. Вместо това налице са или военен конфликт-в бивша Югославия- или мирно разделяне - в бивша...

Коментари


Няма намерени коментари