Преглед на материал

Капитализмът ...Метаморфозите на модерния човекКапитализмът поражда много промени. Тези промени обхващат най-различни аспекти на обществения живот - от новите социални отношения и поставянето на първо място на икономиката и печалбата до раждането на нов идеал за човек. Това се случва не под въздействието на някакъв скрит механизъм, а по-скоро като реакция от възникването на нов тип икономически, обществени, културни и други интереси

В такъв смисъл идеалният човек при капитализма се превръща не в кой да е, а именно в „модерния” човек - носителя на новото, на промяната, на възможности и на идеи. Този идеал се крепи преди всичко на представата за върховенството на икономиката в модерния свят, на технологията и на комуникациите.

Максимите, които използва за мото модерния човек, са именно: „Времето е пари”, „Доверието е пари”, „Парите имат размножителна способност”.

Така образът на модерния човек изцяло се покрива от представата за човек, който е спечелил, натрупал е богатство. Той не е просто богат човек - постигнал е своето състояние...

Коментари


Няма намерени коментари