Преглед на материал

“Политическа идеология в Древен Китай. Политиче ...Начало > РефератиВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Историко-юридически факултет

Катедра “Право”

Реферат по:

“История на политическите и правни учения”

Тема:

“Политическа идеология в Древен Китай. Политическите възгледи на Конфуций.”

ПРЕПОДАВАТЕЛ:

Доц.д-р Н. Проданов

СТУДЕНТ:

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. ДРЕВЕН КИТАЙ: ПАТЕРНАЛИСТКА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДЪРЖАВАТА.

II. ЛАО ДЗИ

III. КОНФУЦИЙ

IV. КОНФУЦИАНСТВО.

I. ДРЕВЕН КИТАЙ: ПАТЕРНАЛИСТКА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДЪРЖАВАТА.


Древен Китай

Във времето на държавообразувателния процес в Древен Китай (VI-III в. до н.е.) се формират множество философско-политически школи. Наричан е като времето на "стоте школи". Централно място в политическата мисъл на Древен Китай заема учението на Конфуций. То фокусира в себе си възловите идеи, оказва огромно влияние върху другите учения, които или го доразвиват (Сюн Дзи), или аргументират тезите си, като му се противопоставят (Лао Дзи, легистите, Моцзи).
...

Коментари


Няма намерени коментари