Преглед на материал

Управляващ ЕлитСъдържание:
Какво е управляващ елит? ............................................................. стр.1

Характеристика на управляващия елит ........................................ стр.1

Теория на Моска за управляващата класа ................................... стр.2

Теория на Дал за модела на управляващия елит ........................ стр.3

Критика на управляващия елит .................................................... стр.7

Използвана литература ................................................................. стр.8

Какво е управляващ елит?

„Управляващият елит е основния актьор в политическия театър”

Самата дума „елит” произлиза от латинската дума за избор и означава „избраните”. Освен това значението и предполага този кръг от „избраните” да е тесен и ограничен, това се наблюдава дори в Библията - „..защото мнозина са звани, а малцина избрани!”. В съвременното общество същстуват много елити. Те са „аристокрацията” на 21-ви век, а значимоста им се крие в това, че властта, икономическата и политическата система са под техен контрол. Елитите могат да бъдат най-различни - представителите на духовенството,...

Коментари


Няма намерени коментари