Преглед на материал

Проектът Американска империя. Анализ на америка ...РЕФЕРАТНА

Габриела Димитрова Белошашка

Студентка - първи курс в СУ„Климент Охридски”

Катедра - Философия ,Специалност - Философия

Факултетен N: 61263

Тема : Проектът Американска империя. Анализ на американските амбиции за господство след атентатите от 11.09.2001година.

Гр.София проверяващ: доц.Зл.Стоянов

08.11.2008г.

Съдържание:


Имперски амбиции ................................3

Паралелен език ......................................4

Смяна на режима ...................................5

Бележки ......................................................6Имперски амбиции

Д-р Аврам Ноам Чомски (Avram Noam Chomsky), роден на 7 декември, 1928 г., е американски професор по лингвистика и философия в Масачузетския технологичен институт (MIT) и създател на йерархията на Чомски, една Класификация на формалните езици. Извън лингвистичната си дейност, Чомски се описва като либертарен социалист и е широко известен с политическите...

Коментари


Няма намерени коментари