Преглед на материал

Новият плурализъмНовият плурализъмНовият плурализъм

В развития некомунистически свят обществото и политическата структура станаха плуралистични - и двете по един нов и безпрецедентен, но отличаващ ги едно от друго начин.

Научният постулат, че съществува само един организиран център на властта - правителството, не значи че в обществото и в политическата структура на различните страни няма центрове на властта, които са извън правителството или отделно от него.

Робърт Дал заедно с Дюверже застъпва теорията за плуралистична демокрация. В съвременното общество класите са изчезнали. Вместо тях съществуват различни взаимодействащи си слоеве възникнали в резултат на общността на едни или други интереси, които са примирими. За тяхното постигане се образуват групи по интереси, групи за натиск (неправителствени организации, религиозни обединения), постигащи целите си с натиск върху правителството. Открито участват в политическия живот чрез всеобщото избирателно право, правото на сдружение и свободния достъп до информация. Политическата власт се...

Коментари


Няма намерени коментари