Преглед на материал

Бъдещето на европейската социалдемокрацияБЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

,,ДЪРЖАВА - КОЛКОТО Е НЕОБХОДИМО, СВОБОДА - КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО''

,,ОБЩЕСТВО - ВИНАГИ, КОГАТО Е ВЪЗМОЖНО, ВИНАГИ КОГАТО Е НЕОБХОДИМО''

ИБРАХИМ АБДИЕВ - Ф30026 - П

Съвременния капитализъм като че ли е забравил своята история. Тя е започнала с огромно неравновесие, при което ръстът на благата е бил балансиран от ръст на потреблението и покупателната способност. Карл Маркс прогнозира, че тази система ще експлодира. Две световни войни, породени от причини от една и съща природа, и мега - криза в периода вътре и между тях са тежко бреме. Три са идеите, които допринасят за стабилизиране на системата;

Кейнс - описва правилата за финансова сигурност.

Беверидидж - описва системата от социални гаранции като запазване на глобалното търсене.

Хенри Форд - описва собствената си практика като глобално поведение; ,,Аз плащам на своите работници толкова, че да могат да купуват моите коли''

Капитализма изглежда е забравил всичко това. Нарушаването на равновесието е налице.Има...

Коментари


Няма намерени коментари