Преглед на материал

Теория и практика на международните преговориЛекцииТеория и практика на международните преговори

Въпрос № 1 (27.ІІ.2006 г.)

Уилям Цартман, John Hopkins University, сп. “International Negotiations” - научното списание по тази тематика в глобален мащаб. Харвардска програма по преговорите и Джон Хопкинс (Вашингтон).

Международните преговори се разглеждат като технически средства и опит, който всеки действащ дипломат развива в течение на времето. ТПМП е бавно развиваща се на теоретично равнище наука и изисква обобщаване на огромен брой конкретни казуси и проблеми. Ежедневно човек извършва преговорни упражнения.

Къде се преподава този предмет и какви умения се придобиват?

● Външнополитически институт;

● Харвард;

● Джорджтаунски университет;

● Университет Браун;

− акцентира се на различни аспекти на проблема за международните преговори;

− в Нидерландия и в Швейцария са разработени добре въпросите на международните преговори (Уилям Мастербрук е един от водещите експерти в Нидерландия);

− Франция, Великобритания, Русия и Япония също проявяват...

Коментари


zlatina7
2015-05-08 11:15:37