Преглед на материал

Математиката в БиблиятаМАТЕМАТИКАТА В БИБЛИЯТАМАТЕМАТИКАТА В БИБЛИЯТА

Хауърд Питман (откъс от книгата)

ОРЪЖИЕТО НА НАШАТА НАДЕЖДА

В НАШАТА БИТКА да поддържаме надеждата си жива ние имаме най-чудесното оръжие - Святата Библия. Самата Библия говори за това оръжие като “МЕЧЪТ НА ДУХА, КОЙТО Е БОЖИЕТО СЛОВО”. Обаче само тези, които са упълномощени, могат да го използват. “Вземете също шлема на спасението и меча на Духа, който е Божието слово” (Ефесяни 6:17).

Библията е оръжие само за тези, които не се съмняват в нея! За да използвате Библията като “меч на духа”, трябва да вярвате, че тя е неподправеното слово на Бог, че е без недостатък, без грешка или дефект! Независимо че Библията беше написана на три различни езика (иврит, арамейски и гръцки), ние трябва да имаме вяра в нашия Бог, че Той е достатъчно велик да ни даде Словото Си в писмена форма точно така, както е искал ние да го получим. За плътския ум това твърдение е глупост, но за вярващия това е начинът, по който Бог работи.

За човека, който държи да получи доказателство за непогрешимостта...

Коментари


Няма намерени коментари