Преглед на материал

Етически основания на будизма и конфуцианствотоВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплина „Етика в държавната служба”

На тема: Етически основания на будизма и конфуцианството

Разработил: Проверил:

Ева Христова Иванова проф.д.ф.н. Ж. Стоянов

Фак. № 07194021

МП - УЕПП

Етиката е древно знание, което има своя произход и развитие в различни култури на стария свят. Етиката философско знание за човека, за главните ориентири на неговото мислене и поведение, философия за откриване на смисъла на живота и смъртта, за доказване и постигане на главната цел на човешкия живот - щастието. Тя е метафизическо / философско знание за поведението на личността в дадена общност, знание за политическите (социалните) качества на индивида, особена система от цели, норми и средства за постигане на висшето благо на общността и на отделния човек.

Будизмът и конфуцианството са философски етични системи, появили се около петстотин години преди...

Коментари


Няма намерени коментари