Преглед на материал

Великите византийски императори и християнската ...Великите византийски императори и християнската вяраВеликите императори и утвърждаването на християнската вяра

1.Зараждане на християнската религия

2.Делата на великите византийски императори-Константин Велики, Теодосий Велики , Юстиниан Велики и грижата за утвърждаване на християнската вяра

Християнската религия има двехилядна история. Появила се е в Римската империя през I век, след няколко века тя става световна религия, а сега е най-разпространена в света.

Въпросът за произхода на християнството е сложен и дискусионен. Затова са и много школите , които тълкуват този проблем. Централен е въпросът за личността на Христос. Основният спор е дали Исус Христос е историческа личност , или не. В този смисъл привържениците на историческата школа го считат за реално съществувал, а на митологическата - за измислен.

Логиката на историческата правда повелява, че Христос се е родил, живял и проповядвал през I век в източните провинции на Римската империя. Това е времето, когато тази империя влкючвала цялото Средиземноморие....

Коментари


Няма намерени коментари