Преглед на материал

Очерците по християнска социология: „ Свят, чов ...SOCIOLOGIJAШУ“Епископ Константин Преславски”

Факултет: Хуманитарни науки

Катедра: Теология

Р Е Ф Е Р А Т

върху

Очерците по християнска социология: „ Свят, човек и култура”

и

„ Най - малките общности и предзвикатвлствата към тях”

Изготвил: Татяна Йорданова Проверил: Проф. Д Киров.

Ф № 75

Шумен 2006 г

Съществуват основни християнски изисквания, които са валидни за всяко християнско общество. Естествено, изискванията трябва да са съобразени с характера на нашата действителност. В този дух християнската социология може да изпълни успешно своите програми, ако се ръководи от двата основни принципа на евангелския морал: човек да познава християнските норми и да ги прилага в обществото.Отношението на православната църква към природата е традиционно положително. То е разкрито в светоотческата литература и живота на църквата, според които физическия свят е сътворен от Бога дом за развитие и спасение на човечеството. Земята е...

Коментари


Няма намерени коментари