Преглед на материал

"Не убивай"ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" грПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" гр.ПЛОВДИВ

ФИЛИАЛ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - гр.КЪРДЖАЛИ

Специалност: “Теология”

Урок по религия

тема: “Не убивай”клас: VI - СОУ

Изготвил:Явор Саръев Фак. № : 24065Проверил:

Красимира Стоева

(Базов Учител)

Учител: Добър ден деца!

Ученици: Добър ден!

У-л: Да кажем молитвата!

У-л: Браво, седнете! Кои от вас ще ни припомни с какво се занимавахме миналия час?

У-ци: учихме Пета Божия Заповед!

У-л: Коя беше тя?

У-ци: “Почитай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята”.

У-л: Какви задължения предписва петата заповед по отношение на родителите?

У-ци: 1. Да ги почитаме.

2. Да им се покоряваме.

3. Да се грижим за тях и да им помагаме в болест и старост.

У-л: Как трябва да разсъждаваме за тежестта на греха относно...

Коментари


Няма намерени коментари