Преглед на материал

Даоизмът като религияДаоизмът се утвърждава като религия през II вСофийският университет

„Св. Климент Охридски“

Курсова работа на тема “Религия   и   идеология.   Световните   религии: Даоизъм.”

Васил Георгиев Костов,

Факултетен номер: 51028,

специалност: политология.

Научен ръководител:

Доц. д-р Васил Пенев

Гр. София

Дата: 25.05.2008

Даоизмът се утвърждава като религия през II в., когато Джан Дао Лин основава школата Пътят на Небесните наставници, най-дълголетната ортодоксална даоска школа. По-късно възникналите шоли са множество и във всяка от тях се извеждат на преден план различни аспекти на класическата даоска религиозна философия. На по-популярно равнище се умножават привържениците на алхимичните възгледи и практики. Религиозният даоизъм допуска и синкретизации с фолклорната религиозност.

Началото на даоизма като институциализирана религия е положено по време на управлението на династията Хан (206 г. пр. Хр. - 220 г.). В средата на ІІ в. Джан...

Коментари


mps
2014-11-10 18:45:39