Преглед на материал

Клисурски Манастир „ Св. Св Кирил и Методий”Специализирано Висше Училище по Библиотекознание и Информационни ТехнологииСпециализирано Висше Училище по Библиотекознание и Информационни Технологии

Курсова работа

Тема: Клисурски Манастир „ Св. Св Кирил и Методий”

Дисциплина: Балкански и Български манастири и църкви

Изготвил: Петя Стефанова Стефанова

ИФ на КИН III курс 126кр

Клисурският манастир е разположен в югоизточния край на Берковската котловина, в подножието на връх Тодорини кукли,най високият връх ( 1785м.) на Козница планина. Клисурският манастир лежи на около 500м надморска височина. На входа на храма на Клисурският манастир е поставен на надпис, според който манастира датира от 1240г. Към средата на XVIв. Е разрушен и е въстановен в 1742г. В 1798г. Юсуф паша го разрушава отново. Според легендата, пашата натоварил материала от разрушения манастир на волски коли и го покарва за Берковица. Но преди да достогнат града воловете умрели. Тогава той наредил материала да се предаде на църквата „ Рождество Богородично” в града. Различни легенди и...

Коментари


Няма намерени коментари