Преглед на материал

Ролята на Иисус Христос в Християнството и крат ...Още в Септуагинта, в направения от евреите за евреите превод на староеврейската библия през 3Ролята на Иисус Христос в хиристиянството

Още в Септуагинта, в направения от евреите за евреите превод на староеврейската библия през 3./2. век преди Христа на гръцки език „Христос" е думата за "Мешиах", пророческият Месия. Това значи, че това не е откритие на Павел, както се смята от някои модерни автори. Ръкописите от пещерите около Мъртво море (Кумран) показват, че силно вярващите евреи още през десетилетията/вековете преди Христа са очаквали месианско царство на мира, както е описано в Йесая 11. Но още по онова време е имало различни интерпретации за същността на Месията - както и учениците на Исус трудно са разбирали, че при оповестеното ново "царство" не е ставало въпрос за външен национален бунт срещу римляните, а за едно спиритуално, всичко преобразуващо развитие, "небесно царство".

Основен източник на информация за живота и учението на Иисус са четирите канонични евангелия на Новия завет: на Матей, Марко, Лука и Йоан. Повечето библейски изследователи...

Коментари


Няма намерени коментари