Преглед на материал

Тракийски университет - изпит - 2008Тракийски университет - Стара ЗагораТракийски университет - Стара Загора

Тест по математика, 11 юли 2008 г.

С червен цвят са показани правилните отговори

1. Дадено е, че a b c 1 и a b c 1    2  2  2  . Изразът ab  bc  ca е равен на :

А) 4 ;

Б) 7 ;

В) 0 ;

Г) 1 ;

Д) 22 .

2. Изразът

3 3 4 4 9 . 81  8 . 32 e равен на :

А) 342 ;

Б) 31 ;

В) 13 ;

Г) 26 ;

Д) 2000 .

3. Изразът a b c

a b c

2 6

4 −5 2

е равен на :

А)

3 11 2 a b c ;

Б) a b c 2 −11

В)

5 (abc) ;

Г) a  bc ;

Д)

1 3 2a bc −

.

4. Дадена е системата 2x y 8

2x ay 1

 

 

, където а е реален параметър.

При коя стойност на параметъра а системата няма решение?

А) -1 ;

Б) 2 ;

В) 11 ;

Г) 1 ;

Д) -2 .

5. Сумата от квадратите на решенията на уравнението x 5 1 − 

е :

А) 52 ;

Б) 17 ;

В) 2008 ;

Г) 133 ;

Д) 19 .

6. Изразът (x  2)(x 1)(x −1)(x − 2) е равен на :

А) x 2x 7 3   ;

Б) (x 4)(x 1) 4   ;

Коментари


Няма намерени коментари