Преглед на материал

Математика= 3x1 + 4x2 maxxj ≥ 0, j = 1,...,5

Това е канонична задача и решаваме със симплекс метода :

B

CB

X1

3

X2

4

X3

0

X4

0

X5

0

A0

0

Отн.

X3

X4

X5

0

0

0

3

2

0

5

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

15

8

2

3

8

2

-3

-4

0

0

0

0Най долният ред от таблицата го получаваме в последствие на следните решения :

0.3 + 0.2 + 0.0 - 3 = -3

0.5 + 0.1 + 0.1 - 4 = -3

0.1 + 0.0 + 0.0 - 0 = 0

0.0 + 0.1 + 0.0 - 0 = 0

0.0 + 0.0 + 0.1 - 0 = 0

От max min = - 4 стълб Х2 , по него min елемент е 1Х4 се заменяя с Х2 за отн. : 15 : 5 = 3

8 : 1 = 8

2 : 1 = 2

За подобряване на модела тоест оптимизиране ред Х4 .(5) и го прибавяме към ред Х3 ред

ред

и пак 2-я ред по...

Коментари


Няма намерени коментари