Преглед на материал

Приложна криптография0808. 04. 2008 г.

Приложна криптография

(ПК)

Криптографията е математическа наука и изучава методите, способите, средствата за преобразуване на данни с цел:
да се скрие семантичното значение на данните;

да се предотврати неправомерното им използване;

да предотврати откриването на евентуални, случайни или преднамерени изменения в данните.

Основни понятия.

Криптиране (шифриране) - процес на преобразуване на данни (открит текст - о.т.), чрез специални криптографски трансформации, в резуртата, на което се получава т.н. криптиран или шифриран текст.

Декриптиране (дешифриране) - обратен криптографски процес. Процес на преобразуване на шифриран текст в явен текст или в открит текст с използване на т.н. криптографски ключ, за получаване на открития текст.

Открит текст - документ, който трябва да се криптира. Елементи - букви, срички, символи, цифри, думи, абзаци, изречения.

Криптиран текст - получен в резултат на шифрирането. Съдържанието на данните в този текст е нечитаемо без използване на...

Коментари


lgrigorova
2015-03-04 20:02:25
Вие сте страшни мошеници! Нищо не може да се свали!