Преглед на материал

Първа брачна нощ при сърби и българиНазванията на един от основните обреди в сватбата - първата брачна нощ са различни при българите и сърбитеНазванията на един от основните обреди в сватбата - първата брачна нощ са различни при българите и сърбите. В България се казва сводене, свождане, свеждане, събиране, чертог, а при сърбите и хърватите - сводженье. слаганье, джердек ..

В първата брачна нощ особено значение има "магията на началото". Ето защо повечето обредни действия са с прогностична насоченост - чрез тях се предсказва бъдещето на новото семейство. Самият обред обединява различни групи действия: подготвителни /подреждане на помещението и брачното ложе, отвеждане на младите, събличане и събуване, полагане в постелята/; протичащи по време на съпружеския акт /ритуално поведение на младоженците и сватбарите, охрана на спалнята, наглеждане на новобрачните/; завършващи /будене на младите съпрузи, изнасяне на резултата от брачното съставяне, очистващи действия/.

У българите свождането става в дома на младоженеца. Преди това е минала венчавката, невестата е посрещната у дома, гостите и...

Коментари


Няма намерени коментари